Dlaczego warto z nami współpracować?

Kontrakt o efekt

Realizujemy projekty efektywnościowe opierając się na formule ESCO (Energy Saving Company) w której inwestycja spłacana jest z wygenerowanych oszczędności kosztów energii .

Przeprowadzamy analizy technicznych możliwości poprawy efektywności energetycznej w obiektach zużywających znaczące ilości energii w sektorze użyteczności publicznej oraz przemysłowym.

Dążymy do trwałych oszczędności finansowych u naszych Klientów poprzez uzyskanie efektu jakim jest optymalne zużycie energii.
W tym celu określamy zakres koniecznej modernizacji, jak również kosztów z nią związanych realizując w ramach ‘Umowy o efekt’ optymalne warianty modernizacji i finansowania projektów.

Audyty energetyczne

Kluczowym elementem projektów efektywności energetycznej jest rzetelne oszacowanie realnych nakładów modernizacyjnych oraz uzyskanych efektów w wyniku przeprowadzonej modernizacji obiektów.

Określenie technicznych warunków uzyskania efektu optymalizacji efektywności energetycznej stanowi istotny warunek dla uzyskania założonego efektu. Temu celowi służy audyt efektywności energetycznej Viaenerga zawierający zalecenia usprawnień efektywności energetycznej danego obiektu. Badamy stan techniczny instalacji i ustalamy źródła powodujące straty energii. Wykonana przez nas analiza infrastruktury technicznej wskazuje obszary i metody optymalizacji kosztów wykorzystywanej energii. Określamy przy tym spodziewane efekty oraz priorytety działań służące poprawie poziomu efektywności energetycznej.

Więcej

Monitoring efektywności energetycznej

Naszym Klientom umożliwiamy wykorzystanie usługi monitoringu i raportowania poziomu efektywności energetycznej, dzięki której możliwy jest zarówno bieżący nadzór bieżącego stanu zużycia energii jak i dokumentowanie uzyskanych efektów oszczędnościowych.

Więcej

Finansowanie projektu

W ramach naszych projektów określamy jak i pozyskujemy optymalne źródła finansowania z wykorzystaniem elementów formuły ESCO tj. finansowania efektu. Inwestycja jest rozliczana z oszczędności uzyskanych zarówno ze zmniejszonego zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz dzięki wdrożeniu optymalnych narzędzi zarządzania kosztami utrzymania modernizowanych obiektów.

Zarządzanie projektami efektywności energetycznej

W ramach ‘Umowy o efekt’ jesteśmy Państwa Partnerem realizując wszystkie etapy wdrożenia projektu – określamy potencjał oszczędnościowy, realizujemy techniczne i finansowe zadania określone w audycie oraz monitorujemy uzyskane efekty.

Wdrażamy innowacyjne technologie przy określonym budżecie. Stawiamy na oszczędność Państwa czasu i pieniędzy.

Więcej

O nas

Korzyści dla Klientów:

 • Oszczędności kosztów energii

  niższe koszty utrzymania obiektów i prowadzenia produkcji

 • Optymalny model realizacji

  jesteśmy Państwa Partnerem zarządzając każdym etapem realizacji projektu w ramach umowy o efekt

 • Nowoczesne rozwiązania techniczne, finansowe i organizacyjne

  wykorzystujemy nowoczesne, energooszczędne technologie oraz dostępne żródła finansowania w oszczędności energetyczne

 • Spełnianie wymogów prawnych, poprawa bezpieczeństwa i jakości miejsc pracy

  dzięki wdrożeniom projektów Viaenerga zostają spełniane wymogi aktualnie obowiązujących norm prawa ( Ustawa o efektywności energetycznej, Prawo budowlane, normy bhp itp.)

Oszczędność

Inwestycje prowadzone przez naszą firmę pozwalają wygenerować znaczne oszczędności przy zachowaniu najwyższych parametrów technologicznych.

Niezależność

Doradzamy i optymalizujemy poziom efektywności u naszych Klientów niezależnie od rodzajów eksploatowanych urządzeń czy instalacji

Kompleksowość

Oferujemy kompleksową usługę optymalizacji kosztów energii w ramach kontraktów o od badania potencjału oszczędnościowego poprzez zaprojektowanie oraz przeprowadzenie modernizacji, organizację finansowania wraz z monitoringiem uzyskanych efektów.

Zyskowność

Zapewniamy ekonomiczną ocenę modelu przedsięwzięć.

Oferujemy system monitoringu i dokumentowania uzyskanych efektów oszczędnościowych.

Oferujemy m.in finansowanie modernizacji z oszczędności w modelu TPF ( finansowanie na podział kwoty zaoszczędzonego rachunku, w którym klient (użytkownik energii) płaci za usługę z części rzeczywiście zaoszczędzonego rachunku.

W efekcie wdrożeń nasi Klienci uzyskują planowane efekty oszczędnościowe wraz z poprawą komfortu i bezpieczeństwa eksploatacji.

Dlaczego my?

Jako niezależna firma oferujemy Państwu modernizację systemów wykorzystujących energię (ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, monitoring i zarządzanie energią itp.) na energooszczędne, znacząco wydajniejsze oraz zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Przygotowujemy oraz realizujemy ‘pod klucz’ inwestycje efektywności energetycznej, od oszacowania potencjału oszczędnościowego poprzez sporządzenie audytu efektywności energetycznej, pozyskanie finansowania modernizacji, wykonanie modernizacji oraz monitorowanie uzyskanych efektów. Wykonujemy wszelkie niezbędne i wymagane obowiązującymi normami prawnymi prace audytorskie, pomiarowe, projektowe i wykonawcze.

Kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Adres

ul. Dąbrowskiego 77A 60-529 Poznań

Telefon

Telefon: +48 697 729 132

Email

kontakt@viaenerga.pl

Wyślij wiadomość

Zapraszamy do kontaktu.

  Top